Historik

100% drifttid
Inga händelser på ungefär en månad!
Störd tjänst
Services / Websites
Inga händelser på ungefär en månad!
Periodisk tjänst
Periodisk tjänst
Services / netPark
Störd tjänst
Services / netPark
Inga händelser på 24 dagar!
Credit Card Outage
Inga händelser på 8 dagar!
Potential DNS Outage
Services / netPark
Inga händelser på 16 dagar!
Periodisk tjänst
Services / Websites
Inga händelser på en dag!
Störd tjänst
Störd tjänst
Services / netPark
Störd tjänst
Inga händelser på 3 månader!
Inga händelser på ungefär en månad!
Periodisk tjänst
Services / API
Inga händelser på 8 dagar!
Inga händelser på 13 dagar!
Inga händelser på 4 dagar!
Periodisk tjänst
Störd tjänst
Störd tjänst
Services / netPark
Inga händelser på 6 dagar!
Slowness / Outage
Services / netPark
Inga händelser på 27 dagar!
Störd tjänst
Services / netPark
ISP Outage
Services / netPark
Inga händelser på 3 dagar!
Possible Outage