Texting

Monitors the service netPark uses to provide SMS texting for claim checks, e-parking texts, return texts, etc.

Historia

Brak wydarzeń dla 3 miesiące!
Pogorszenie jakości usług
Services / Texting
Brak wydarzeń dla około 2 miesiące!
Pogorszenie jakości usług
Services / Texting